Kontaktuppgifter

Västankvarnvägen 399
10230 Ingå st.

Rektor Heidi Mangström
+358 50 322 0891

Lärare
+358 50 440 3868

fornamn.efternamn(at)inga.fi

Klasslärare

Åk 0-2 Heidi Mangström
Åk 3-4 Henrika Ekman

Övrig personal

Mari Pesonen, skolgångsbiträde åk 1-2/förskoleassistent
Helena Träskman, skolgångsbiträde åk 3-4, timlärare i åk 3-4   Marianne Westerlund, skolgångsbiträde i åk 1-2

Speciallärare

Nora Sund

Skolhälsovårdare

Hälsovårdare Jonna Karlsson-Bergman, +358 50 5950 462, jonna.karlsson-bergman(at)inga.fi

Läs mera om skolhälsovården här.

Skolläkare enligt överenskommelse

Tandläkare, + 358 9 29 515 540

Skolpsykolog

Aniela Ahlblad-Rapeli +358 50 327 1679, fornamn.efternamn(at)inga.fi anträffbar i skolan enligt behov.

Skolkurator

Ulla Ekblad, +358 50 373 2160, fornamn.efternamn(at)inga.fi
Anträffbar i skolan jämna veckor fredagar.

Matutdelare/Städare

Heidi Lindqvist

Hem och skola-förening

Understödsföreningen Almus r.f.
Maria Damén +358 50 321 3967Senast ändrad: 04.09.2017