Lönneberga

Vi tar hand om dig i livets alla skeden

Ingå kommun sköter om sina invånare.

Vi lappar dina tänder när du har tandvärk, vårdar dig på hälsocentralen och finns där när du har familjeproblem eller befinner dig i andra situationer då du behöver hjälp av socialarbetare. 

Kommunen sköter om dig hela vägen till ålderdomen då vi erbjuder god och heltäckande vård både i hemmen och på vårt servicehus Lönneberga.

Ingå ingår i Helsingfors-Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS, HUS på finska). Det betyder att specialsjukvårdstjänster fås från enheter inom HNS.


Senast ändrad: 18.04.2018