Äldreservice

Äldreservicen i Ingå består av hemvård med stödfunktioner och serviceboende. I avsnittet äldreservice hittar du också information om bland annat dagverksamhet och närståendevård.

Lönneberga interiörbild
Lönneberga servicehus

Senast ändrad: 11.02.2016