Äldrerådet

Äldrerådet är ett samarbetsorgan med huvuduppgift att:

  • följa med utvecklingen i kommunen och försöka påverka verksamheten som berör den äldre befolkningen
  • besluta om understöd till olika föreningar

Äldrerådet sammanträder vid behov.Senast ändrad: 01.09.2015