Dagverksamhet

Dagverksamheten riktar sig till äldre och personer med funktionshinder. På vardagarna samlas olika grupper till meningsfull sysselsättning i en villa i Ingå centrum.

Transport, mat och kaffe ingår i priset som betalas per gång.

Målet med dagverksamheten är att stöda klienterna så att de klarar sig i sitt eget hem, att främja och upprätthålla funktionsförmågan. Verksamheten är förebyggande, rehabiliterande och upprätthållande av fysisk, psykisk och social förmåga.

Med hjälp av dagverksamheten stöds närståendevårdarnas orkande. Behovet av hemvård minskar.

Dagverksamheten riktar sig till äldre som har svårt att röra sig utanför hemmet och som sällan upplever någon stimulans eller kontakt med andra människor.

Kriterier för deltagande: 

- Ensamhet / isolering 

- Minnessjukdom 

- Stöd för närståendevården/lagstadgade lediga dagar 

- Mental- eller rusmedelsproblem


Senast ändrad: 06.02.2018