Hemvård

Hemvården i Ingå hjälper invånare som har svårt att ensamma klara vardagen hemma.

Hemvårdens klienter är seniorer, personer med funktionsnedsättning och personer som behöver tillfällig hjälp, t.ex. efter sjukhusvistelse.


Klientavgifter

Fr.o.m. 1.1.2018
Klientavgifter (pdf)

Senast ändrad: 06.02.2018