Hemvård

Hemvården i Ingå erbjuder tjänster för att invånare med begränsad förmåga att klara av vardagen ska kunna bo kvar hemma. Hemvårdens klienter är seniorer, men också handikappade och de som behöver tillfällig hjälp, t.ex. efter sjukhusvistelse.


Klientavgifter

Fr.o.m. 1.3.2016
Klientavgifter 2016.ny (pdf) (465 KB)

Senast ändrad: 11.02.2016