Närståendevård

Vad är närståendevård?

Närståendevård innebär att en anhörig, eller annan närstående person, vårdar en äldre, handikappad eller sjuk person i hemmet.

Vem kan få stöd?

Stöd för närståendevård kan beviljas åt Ingåbor som behöver vård dygnet runt eller mycket vård så gott som hela tiden. Vården bör vara mer bindande och krävande än vad kan anses vara normal omsorg om familjen.

Vem kan vara vårdare?

Som närståendevårdare kan godkännas en anhörig eller annan närstående person som redan tidigare deltagit i vården av klienten. Vårdarens hälsa och funktionsförmåga bör räcka till för uppgiften. Det är inte möjligt att anställa en utomstående vårdare.

Var ansöker man om stöd?

Stöd för närståendevård ansöks med en särskild ansökningsblankett för närståendevård. Läkarintyg bör bifogas till ansökan. Ansökan riktas till sjukskötaren med ansvar för närståendevården, som därefter kontaktar den person som ansöker om stöd för närståendevård och kommer överens om ett hembesök.

Närståendevård stödansökan (doc) (77 KB)


Senast ändrad: 06.02.2018