Seniorrådgivning

Seniorrådgivningen betjänar i följande ärenden må-ons:

– Förebyggande verksamhet (hälsogranskning för +70-åringar)

– Hälsogranskning för närståendevårdare

– Information om service för seniorer

Alla Ingåbor över 70 år som bor hemma får en kallelse till hälsogranskning. Du kan välja om du vill komma till mottagningen eller önskar ett hembesök.


Senast ändrad: 12.06.2017