Serviceboende

Lönneberga servicehus finns i Ingå centrum, på promenadavstånd från övrig kommunal service. Lönneberga är en enhet med resursförstärkt serviceboende för äldre som behöver omsorg dygnet runt. Servicehusets tjänster inkluderar boende, vård och omsorg samt måltider och hygien, inklusive städning och klädtvätt.

Vi strävar efter att skapa en trygg vardag för de boende och en verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan. Vi utarbetar en individuell vårdplan för varje enskild klient där målsättningen med vården framgår. Också anhöriga, egenvårdare och andra intressebevakare medverkar tillsammans med den boende då vårdplanen utarbetas.Lönneberga
Lönneberga servicehus

Senast ändrad: 06.02.2018