Stödfunktioner i hemmet

Verksamheten består av:

  • Hemvård som stöder klienten att fungera i sitt hem med dagliga sysslor, hygien, näringsintag och motion. Hemvården sköter också bl.a. sårvård, medicinering och laboratorieprov.
  • Stödtjänster, så som matservice enligt behov 1-7 dagar/vecka. Klädtvätt och badservice i Lönnebergas bastu erbjuds också. Inkontinensskydd och olika hjälpmedel kan beställas mot läkarintyg och levereras hem till klienten.

Matservice

För 8,40 € per portion kan den som behöver det få en matportion hemkörd.


Trygghetstelefon

De invånare som är i behov av en trygghetstelefon och -knapp kan ansöka om den genom hemvården. Hemvården ger närmare information om trygghetstelefontjänsten.


Färdtjänst

Personer med särskilda svårigheter att röra sig har rätt att få färdtjänst.

Orsaker till färdtjänsten kan vara handikapp eller sjukdom som gör det omöjligt att använda kollektivtrafikmedel utan oskäligt stora svårigheter. Dessa personer har också rätt till ledsagarservice för arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation.

Färdtjänsten får inte användas för resor i samband med läkar- och sjukhusbesök eller rehabilitering för vilka ersättning kan sökas från Folkpensionsanstalten:

Folkpensionsanstaltens webbplats


Senast ändrad: 06.02.2018