Veteranärenden

Ingå kommun erbjuder krigsveteranerna följande:
  • Rehabilitering
  • Glasögon
  • Städtjänst och fastighetsskötsel
  • Tandvård
  • Avgiftsfria besök på hälsocentral och poliklinik

  • Understöd för reparation av bostad

En förutsättning för att en veteran ska få servicen är att han fått frontmannatecken, fronttjänstetecken eller fronttecken eller är en person som avses i lagen.

Lag om rehabilitering av frontveteraner


Senast ändrad: 06.02.2018