KlinikPro banner

Brådskande fall

I brådskande fall under vardagar kl. 08.00-16.00,
ring +358 9 29 515 500
 (ingen tidsbeställning). Information om läkarjour fås under övriga tider på detta nummer.

Läkarjour utanför tjänstetid

Då det gäller brådskande undersökningar och vård under vardagar kl. 16.00-08.00, veckoslut och helger dygnet runt, vänd dig till Raseborgs sjukhus i Ekenäs eller Lojo sjukhus.

Se även tandvårdens jour och nattjour.

Senast ändrad: 16.04.2018