Byte av hälsostation över kommungränserna

Från och med början av år 2014 kan du välja vilken som helst hälsostation på fastlandet i Finland. Du kan börja använda tjänsterna tre veckor efter att du har lämnat in anmälan om byte av hälsostation. Fyll i blanketten för anmälan om byte av hälsostation och skicka den både till din nuvarande hälsostation och till den nya hälsostationen.

Ett nytt val är möjligt tidigast ett år efter det föregående valet. Alla familjemedlemmar kan anlita olika hälsostationer.

I och med bytet av hälsostation flyttas också tandvården, rådgivningen och rehabiliteringen till den nya kommunen.

Följande tjänster flyttas till den nya kommunen:

  • läkar- och hälsovårdstjänster vid hälsostationen
  • utdelning av vårdartiklar
  • hälsorådgivning, hälsokontroller, intyg, screening
  • rådgivningstjänster
  • tjänster inom mun- och tandvården
  • medicinsk rehabilitering och hjälpmedelstjänster, rehabiliteringshandledning
  • mental- och missbruksvård
  • kortvarig vård på bäddavdelning

Senast ändrad: 17.10.2016