Diabetesskötare

Diabetesskötaren ger handledning i egenvård av diabetes.

Tilläggsinformation om diabetes fås från Diabetesförbundet. På webbplatsen kan du bland annat testa om du ligger i riskzonen för att insjukna i diabetes.

Diabetesförbundet i Finland

Senast ändrad: 28.08.2015