MBS-gruppverksamhet

MBS står för metaboliskt syndrom.

  • En svenskspråkig grupp startar årligen i början av året och efter sommaren enligt efterfrågan.
  • Förebyggande verksamhet.
  • Riktar sig till personer med övervikt och/eller förhöjt blodtryck som är motiverade till bestående livsstilsförändringar.
  • Kursen vill hjälpa deltagarna att hitta egna lösningar för att förändra sin livsstil och sina kostvanor. På så sätt kan uppkomsten av diabetes skjutas upp eller förhindras.
  • Gruppen träffas 4 gånger med en veckas mellanrum. Därefter följer 2 uppföljningsträffar med 3 månaders mellanrum.

Senast ändrad: 03.02.2016