KlinikPro banner

Fysioterapi

  • Fysioterapin upprätthåller och förbättrar klienternas arbets- och funktionsförmåga oberoende av ålder.
  • Arbetet utförs i samarbete med klienten och andra parter som deltar i rehabiliteringen.
  • Fysioterapins mål är att de som anlitar servicen ska klara sig så bra som möjligt på egen hand i vardagen.
  • För att få individuell fysioterapibehandling krävs det en remiss från hälsocentralen eller sjukhuset (av läkare eller skötare). Remiss av privatläkare berättigar inte till behandling.
  • Till handlednings- och rådgivningsservicen (konditionsrådgivning, seniorrådgivning) får man tid också utan remiss.
  • Till fysioterapigrupperna kommer man via konditionsrådgivningen med eller utan remiss.
  • Självriskandelen för individuell fysioterapi är 10,10 euro/besök för personer som fyllt 18 år. Fysioterapin i grupp är avgiftsfri.


Senast ändrad: 26.03.2018