Hjälpmedelsservice

I hjälpmedelslagret i anslutning till fysioterapiavdelningen finns hjälpmedel att låna för korta tider. Hjälpmedlen används huvudsakligen som hjälp för klienten att röra sig med och för att underlätta klientens dagliga liv.

I regel får man prova ett hjälpmedel i 3 månaders tid. Om behovet är långvarigt, kontakta hjälpmedelsutlåningen innan lånetiden löper ut och kom överens om att hjälpmedlet överförs till klienten för långtidslån.

Klienten ansvarar själv för mindre service, såsom tvätt, pumpning av ringar och byte av batterier.

Om ett hjälpmedel kräver mera omfattande service eller reparation kontakta fysioterapin vid hälsocentralen.

Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri.Senast ändrad: 28.08.2015