Mammografiscreening 2017

Plats: Hälsocentralen. Strandvägen 6, 10210 Ingå.

Undersökningarna görs under tiden 28.9-5.10.2017.

Årsklasserna som kallas: 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 och 1967 födda personer.

Byte av undersökningstid: tis-fre kl. 09.00-16.00 tel. 045 7734 9976 (Terveystalo).

Byte av tid kan också göras på nätet enligt direktiv i kallelsen som skickats ut.

Undersökningen utförs av Terveystalo.


Senast ändrad: 05.09.2017