Munhälsovård

  • Munhälsovården ska främja och upprätthålla invånarnas munhälsa och förebygga mun- och tandsjukdomar. Vid behov ser vi till att patienten får högklassig och ändamålsenlig reparerande tandvård. Munhälsovården erbjuder individuell, klientcentrerad vård, vars mål är en sund mun och en nöjd klient.
  • Inom mun- och tandvården i Ingå arbetar två tandläkare, en tandreglerare, en munhygienist och två tandskötare.
  • Vården är gratis för alla under 18 år. För en utebliven mottagningstid debiteras 45,50 euro av alla som fyllt 15 år. En bokad tid bör avbokas senast dagen innan.
  • Barnrådgivningen ber föräldrar till ettåringar att själva boka tid till munhygienisten för granskning av barnets mun och tänder.
  • Vid 3 och 5 års ålder samt barn i årskurs 1, 3 och 5 får barnen en kallelse till regelbunden granskning. Granskningarna kan också ske oftare än så, enligt barnets individuella behov.
  • Mödrarådgivningen informerar gravida om att de ska boka tid till munhygienhandledning.
  • Vuxna ser själva till att de bokar tid till tandläkaren. Vid tandläkarbesöken slås det fast hur ofta personen behöver granska tänderna.

Vårdgaranti

Väntetiden till hälsocentralstandläkare för icke-brådskande vård är  6 veckor. Vecka 10 är T3 10 dagar. Tider för akut tandvård finns varje vardag.

Telefontillgänglighet vid tandläkarmottagningen 100 %.


Senast ändrad: 05.03.2018