Tandläkarjour utanför tjänstetid

+358 10 273 8005

Vardagar må-fre kl. 16:00 – 21:00, tidsbeställning 15:00 – 21:00
Veckoslut och helger kl. 9:00 – 21:00, tidsbeställning 8:00 - 21:00

Vid tandvärk eller olycksfall, ring först till tidsbeställningen, +358 10 273 8005

Munhygienisten bedömer vårdbehovet.Jouren ger brådskande första hjälp i sådana fall som inte kan vänta tills tandvårdstationen i Ingå har öppet.

Om kriterierna för brådskande vård uppfylls, betalar patienten inte jourenheten, utan kommunen fakturerar patienten efteråt enligt hälsovårdscentralens tandvårdsavgifter. För resekostnader kan sökas ersättning hos FPA, om självriskandelen överskrids. 

 


Senast ändrad: 28.08.2015