Tandläkarjour utanför tjänstetid

 044 494 3198

Vardagar må-fre kl. 16.00 – 21.00, tidsbeställning kl 15.00 – 21.00

Veckoslut och helger kl. 9.00 – 21.00, tidsbeställning kl 8.00 - 21.00

Vid tandvärk eller olycksfall, ring först till tidsbeställningen,

044 494 3198

Munhygienisten bedömer vårdbehovet.Jouren ger brådskande första hjälp i sådana fall som inte kan vänta tills tandvårdstationen i Ingå har öppet.

Om kriterierna för brådskande vård uppfylls, betalar patienten inte jourenheten, utan kommunen fakturerar patienten efteråt enligt hälsovårdscentralens tandvårdsavgifter. För resekostnader kan sökas ersättning hos FPA, om självriskandelen överskrids. 

 


Senast ändrad: 05.06.2017