Nattjour

Nattjour (kl. 21.00-8.00) inom HNS-området

TÖLÖ SJUKHUS
Olycksfallsstationen i anslutning till mun och käkkirurgins jour   

Tölögatan 40

00260 HELSINGFORS

På nattjouren för munhälsa sköter man patienter som behöver akut vård, och vilkas vård på medicinska grunder inte kan överföras till att utföras på den egna hälsocentralens jourmottagning under tjänstetid.

Nattjouren för munhälsa fungerar enligt principen med tidsbeställning. Patienten bör ringa till Tölö olycksfallsstation om behovet av vård, +358 9 471 87708 .

Vårdgaranti

Väntetiden till hälsocentralstandläkare för icke-brådskande vård är  5 veckor. Tider för akut tandvård finns varje vardag.

Telefontillgänglighet vid tandläkarmottagningen 100 %.


Senast ändrad: 29.06.2015