KlinikPro banner

Patientdataarkiv och e-recept

På webbplatsen www.kanta.fi/sv kan du som har fyllt 18 år själv granska dina e-recept och patientuppgifter. Fr.o.m. november 2014 är Ingåbornas patientuppgifter kopplade till det nationella patientdataarkivet. På sidan kan du också reglera hur dina uppgifter som lagrats i patientdataarkivet används. För att logga in på sidan krävs det att du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

E-recepten gör det enklare att uträtta ärenden både inom den offentliga hälso- och sjukvården och på apoteken. Patienternas uppgifter är noggrant skyddade.

Införandet av elektroniska recept är ett stort steg i utvecklingen mot en bättre patientsäkerhet. Ett elektroniskt recept kan inte förfalskas eller tappas bort. Alla uppgifter finns i en nationell databas, receptcentret. Den skyddade dataöverföringen garanterar att verksamheten är säker. Användningen av elektroniska recept ger bättre kontinuitet och informationsgång inom vården. Samtidigt undviks överlappande medicinering och skadliga interaktioner mellan läkemedlen.

Du kan själv logga in på kanta.fi/sv för att se vilka e-recept som är i kraft. Du kan till exempel använda dina nätbankskoder för att logga in.

Senast ändrad: 26.03.2018