Patientsäkerhet

En patientsäkerhetsplan har utarbetats och godkänts av grundtrygghetsnämnden. Patientsäkerhet är grunden för att hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet, vara trygg, basera sig på evidens samt god vård- och verksamhetspraxis.Senast ändrad: 28.08.2015