Psykiatrisk sjukskötare

Till den psykiatriska sjukskötarens mottagning kan du komma om du behöver någon att prata med eller om du är orolig för ditt eget eller någon annan persons mentala mående. Sjukskötaren kan också kontaktas vid olika slag av kriser och psykisk ohälsa/sjukdom. Sjukskötaren gör en vårdbedömning och ordnar med fortsatt vård vid behov. Ingen remiss behövs.

Vid akuta situationer utanför den egna hälsocentralens öppettider, ta kontakt med jourmottagningen.


Senast ändrad: 28.08.2015