KlinikPro banner

Rådgivningar

Hälsovårdsarbetet vid rådgivningarna omfattar hela familjen. Råd ges också i familjeplaneringsfrågor. I Ingå finns en preventiv-, mödra- och barnrådgivning.

Vid rådgivningarna genomförs regelbundet återkommande  och omfattande hälsogranskningar. Det är önskvärt att båda föräldrarna deltar i de omfattande hälsogranskningarna.  

Personalen på rådgivningarna samarbetar multiprofessionellt och ingår i familjeservicenätverket som omfattar bl.a. familjerådgivning, småbarnsfostran, barnskydd, församling, organisationer och specialiserad sjukvård.

Rådgivningen har en familjehandledare som hjälper och stöder familjen om de egna resurserna inte räcker till. Familjearbetet är kortvarigt och förebyggande. Vårdnadshavarna kan ta kontakt med familjehandledaren eller diskutera sitt stödbehov på rådgivningen.Smarta familjen

Senast ändrad: 26.03.2018