Barnrådgivningen

Målgruppen för barnrådgivningen är barnfamiljer med barn från bebis- till förskoleåldern. Målet är att stöda en trygg och balanserad utveckling för det växande barnet och att hjälpa familjen på ett långsiktigt sätt i de utmaningar föräldraskapet innebär.

Vardag på barnrådgivningen

Då barnet är under ett halvt år gammalt träffar hälsovårdaren familjen månatligen och då barnet är 6–12 månader varannan månad. Under barnets andra levnadsår görs besöken med ett halvårs intervall. Barn i åldern 2–5 år erbjuds regelbundna granskningar en gång om året eller vid behov. Vi ordnar läkarundersökningar enligt rekommendationerna.

Utvecklingen hos ett 4-årigt dagvårdsbarn bedöms i samarbete med dagvården med hjälp av LENE-metoden (bedömning av barnets neurologiska utveckling).

Till barnrådgivningens centrala uppgifter hör att värna om hälsan, förebygga sjukdomar, vaccinationer och screeningundersökningar samt att stöda föräldraskapet. Uppföljning av barnets tillväxt och utveckling, tidigt konstaterande av eventuella avvikelser i tillväxten eller utvecklingen samt vårdhänvisning hör till de etablerade verksamhetsformerna på rådgivningen.

Inom familjearbetet vid rådgivningen arbetar också en familjehandledare. Familjehandledaren kan hjälpa familjen och ge handledning om en förälder får svårt att orka eller om man stöter på svårigheter i parförhållandet eller fostran av barnet och de egna resurserna inte riktigt räcker till. Familjearbetet är kortvarig och förebyggande verksamhet. Vårdnadshavarna kan ta direkt kontakt med familjehandledaren per telefon eller diskutera sitt behov av stöd på rådgivningen.Senast ändrad: 20.03.2018