Familjehandledning

Avsikten med familjearbetet är att stöda familjer med barn i åldern 0–7 år i olika situationer i vardagen, då familjen har svårt att klara sig med egna krafter. Med hjälp av familjearbetet försöker vi lyfta fram och stärka familjens egna resurser för att klara av vardagen.

Alla familjer kan råka ut för levnadsskeden då de egna resurserna inte verkar räcka till för att man ska klara av vardagen. Familjearbetet på rådgivningen erbjuder stöd för föräldraskap, parförhållande, fostran och olika situationer i vardagen.

Kontakta familjehandledaren direkt per telefon eller via rådgivningen.

Servicen är gratis och konfidentiell


Senast ändrad: 28.08.2015