KlinikPro banner

Mödrarådgivningen

Par som planerar en graviditet, gravida kvinnor och familjer med en nyfödd bebis är målgrupper för mödrarådgivningen.

Hälsogranskningar, vägning och omsorg på rådgivningen

Rådgivningsbesöken inleds i allmänhet då graviditeten nått ungefär 8–10 veckan. Den blivande mamman besöker rådgivningen en gång i månaden eller enligt behov fram till den 30:nde graviditetsveckan och därefter blir det besök med två veckors intervall. Under den sista graviditetsmånaden besöker den blivande mamman rådgivningen en gång i veckan eller enligt behov. Besök på rådgivningsläkarens mottagning planeras in under graviditetsveckorna 17-20 och 35–37 samt vid behov.

Inom några dagar efter att familjen kommit hem från förlossningsavdelningen träffar hälsovårdaren den nyföddas familj under ett hembesök. Hälsovårdaren träffar barnet och familjen enligt behov efter förlossningen. Den lagstadgade eftergranskningen för mamman görs på rådgivningen 6-12 veckor efter förlossningen.

Till våra arbetsformer hör hälsogranskningar inklusive screeningundersökningar, individuell handledning på mottagningen eller under hembesök samt telefonrådgivning. Familjeförberedelsekurser ordnas enligt behov framför allt för familjer som väntar sitt första barn.

Allmänt om mödraomsorgen

Hälsovårdaren på mödrarådgivningen ger råd till par som planerar en graviditet, följer upp hälsotillståndet hos gravida kvinnor och kvinnor som har fött barn och deras familjer. Vi erbjuder också service i anknytning till prevention.

Kärnuppgiften för mödraomsorgen är att trygga en så god hälsa som möjligt för den gravida kvinnan, fostret, den nyfödda bebisen och familjemedlemmarna. Avsikten är att förebygga störningar under graviditeten, att konstatera eventuella störningar i ett tidigt skede och att styra kvinnan vidare till behandling på ett smidigt sätt. Till arbetet hör också förlossningsförberedelser och babyvård, omsorg om den nyfödda och stöd för familjen i den nya livssituationen.


Senast ändrad: 26.03.2018