Preventivrådgivning

Ungdomar, kvinnor och män är alla välkomna till preventivrådgivningen. Vänd dig till oss då du behöver rådgivning och hjälp i frågor som gäller preventivmetoder, familjeplanering, könssjukdomar och sexualproblem. Servicen är avgiftsfri och konfidentiell.

Målet är

  • att ge information om preventivmetoder och hjälpa dig att hitta det lämpligaste alternativet i din egen livssituation
  • att informera om könssjukdomar, förebygga och behandla smitta
  • att ge möjlighet till samtal i frågor som bekymrar dig, bland annat i anslutning till mänskliga relationer och sexualitet samt avbrytande av graviditet.

Senast ändrad: 28.08.2015