Smarta familjen


Smarta familjen

Glädje, inspiration och stöd till barnfamiljers levnadsvanor.

Smarta familjen stöder familjers välmående genom att erbjuda redskap för att för att få en positivare och mer välfungerande vardag tillsammans.

Webbplatsen erbjuder också tips och idéer på hur man kan tackla de vanligaste utmaningarna i en barnfamilj gällande matvanor, motion och hur man organiserar vardagen. Varje familj är unik, bra och smart på sitt eget sätt.

Smarta familjen är en del av Hjärtförbundets verksamhet och projektet Ett liv, där också Hjärnförbundet och Diabetesförbundet deltar.

Smarta familjen-webbplatsen erbjuder information och stöd för barnfamiljer


Senast ändrad: 13.04.2017