Vaccinationsprogrammet

Målet med det nationella vaccinationsprogrammet är att ge finländarna ett så gott skydd som möjligt mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccinering. Vaccinationerna är frivilliga och kostnadsfria.

Vid vaccinering imiterar man en naturlig infektion. Kroppen tillförs den sjukdomsalstrande mikroben i sådan form att den ger upphov till en aktiv immunitet som skyddar individen mot sjukdomsalstraren. Till skillnad från situationen vid en egentlig infektion är sjukdomsalstraren eller en viktig del av den i en ofarlig form. Efter en lyckad vaccination kan organismen bilda ett skydd mot sjukdomen, på samma sätt som efter en infektion, men i allmänhet utan de symtom eller andra besvär som är förknippade med sjukdomen.

För information om övriga vaccinationer så som influensavaccinationerna, se vaccinationer.


Verkliga kontraindikationer mot vaccinering (allmänna kontraindikationer)

Vid följande tillstånd ska du inte låta vaccinera dig:

 • Infektionssjukdomar med feber
 • Immunbristtillstånd
 • Allvarlig reaktion på tidigare vaccindos
 • Patienter under utredning för krampsjukdom
 • Graviditet (relativ kontraindikation )
 • Kraftig överkänslighet mot någon av vaccinets beståndsdelar

Situationer som inte är kontraindikationer mot vaccinering

Vid följande tillstånd går det bra att vaccinera sig:

 • Infektioner med lindriga symtom, t.ex. snuva, öroninflammation eller diarré
 • Konvalescens efter infektion
 • Atopiska sjukdomar, såsom astma, allergisk snuva, eksem
 • Benägenhet till kramper i familjen eller släkten
 • Antibiotikabehandling
 • Lokal kortikoidbehandling
 • Systemisk kortikoidbehandling i små doser
 • Utslag, begränsad hudinfektion
 • Kronisk hjärt-, lung-, lever- eller njursjukdom
 • Ledgångsreuma, LED
 • Neurologisk sjukdom i stabil fas, t.ex. slaganfall
 • Utvecklingsstörning, Downs syndrom
 • Gulsot hos nyfödd
 • Prematuritet, undervikt
 • Undernäring
 • Amning
 • Insjuknande i en smittsam sjukdom som förebyggs med vaccinet i fråga
 • Under inkubationstiden för en smittsam sjukdom

Senast ändrad: 28.08.2015