Skolhälsovård

Skolhälsovårdaren utför hälsogranskningar på barn från förskoleåldern framåt. Målet är att skolbarnen ska ha en frisk uppväxt och sund utveckling. Hälsovårdaren hjälper barnen att hitta hälsosamma levnadsvanor. Skolhälsovården fortsätter barnrådgivningens arbete i samarbete med hemmen och elevvården.

Skolhälsovårdaren ger också råd till och vaccinerar resenärer.

Mer info på skolhälsovårdens egna sidor.


Senast ändrad: 10.08.2015