Social- och patientombudsmannen

Ombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klientens rättigheter inom social- och hälsovården. Tjänsten är avgiftsfri.

Patientombudsmannen

  • hjälper patienten att reda ut frågor som gäller vård och behandlingar
  • kan hjälpa patienten med att framställa en anmärkning på vården
  • kan hjälpa patienten med att ansöka om ersättning för patientskada eller med att formulera ett klagomål
  • informerar om patientens rättigheter
  • arbetar för att patientens rättigheter ska bli tillgodosedda

Socialombudsmannen

  • informerar om klientens rättigheter
  • handleder klienten i ärenden som gäller tillämpning av klientlagen
  • bistår klienten vid överklagande
  • ger klienten råd i att framställa anmärkning

Senast ändrad: 16.03.2018