KlinikPro banner

Uträttande av ärenden i hälsovårdstjänster sköts nu i stor utsträckning via e-tjänsten Klinik

Ingå hälsocentrals, fysioterapis och rådgivnings tjänster nås via den elektroniska ärendehanteringstjänsten Klinik. Med hjälp av den kan Ingåborna uträtta de vanligaste hälsotjänstärendena på nätet.

Uträtta ärenden snabbare och enklare

Tjänstens mål är att göra det enklare, snabbare och bekvämare att få vård och uträtta andra ärenden. Tjänsten identifierar omedelbart fall som kräver brådskande vård.

Fördelar med e-tjänsten är bl.a.:

 • Du kan uträtta dina ärenden när det passar dig bäst, även på kvällar och helger

 • Du behöver inte redogöra för ditt ärende flera gånger

 • Du hänvisas direkt till den vård som du behöver eller till en annan tjänst

 • Vårdpersonalen får mer tid över till att möta och vårda människor

Via e-tjänsten kan du ta hand om följande saker:

 • Tidsbokning till mottagningen

 • Avbokning av tid

 • Förnyande av recept

 • Läkarintyg

 • Remisser

 • Tidsbokning av regelbunden kontroll

 • Förfrågan om provresultat

 • Vaccinationsrådgivning

 • Sjukledighet för dig själv eller ditt barn

 • Kontakt till fysioterapi

 • Kontakt till rådgivningen

HVC
Ingå hälsovårdscentral.

Så här uträttar du dina ärenden elektroniskt

Gå till adressen http://www.inga.fi/ehvc och följ anvisningarna. Systemet kräver inte att man loggar in eller skapar inloggningsuppgifter.
1. Ärende

Börja genom att välja ditt ärende, t.ex. tidsbokning, avbokning av tid, förnyelse av recept eller förfrågan om provsvar

2.  Att fylla i uppgifter

Följ anvisningarna och fyll i tilläggsuppgifter angående ditt ärende enligt det lättanvända systemets anvisningar.

3.  Vårdhänvisning och kontakt

Om du ska boka en tid eller om ditt ärende kräver kontakt, kontaktar vårdpersonalen dig antingen via telefonsamtal eller sms.

Tjänsten gör omedelbart en uppskattning om hur brådskande vårdbehovet är. Vid ärenden som kräver kontakt kontaktar man kunden så fort som möjligt, senast inom två vardagar. Användningen av tjänsten kan till exempel resultera i egenvårdsanvisningar, remiss till laboratoriet eller tid till läkare eller fysioterapeut.

Tjänsten utvecklas kontinuerligt och får nya egenskaper i utvecklingens senare skeden.

Ladda en guide för hälsovårdstjänsternas elektroniska ärendehantering här:

Så fungerar den nya elektroniska ärendehanteringen vid Ingå kommuns hälsovårdstjänster

E-tjänsten har tagits i bruk med goda resultat på många orter.

Ansvarande hälsovårdstjänstproducent för tjänsten är Ingå kommun. Klinik Healthcare Solutions Oy ansvarar för tjänstens tekniska utförande. Bolagets elektroniska ärendehantering har tagits i bruk på över 70 finska orter, bl.a. i Seinäjoki och Mellersta Finlands regionala hälsovårdscentral. Kliniks kunder består av över 900 privata och offentliga verksamheter och tjänsteproducenter inom hälsovård.


Senast ändrad: 26.03.2018