Vaccinationer 

Stelkrampsvaccin hör till vaccinationsprogrammet. Vaccinet fås på hälsocentralen från sjukskötarmottagningen enligt tidsbeställning.

Vacciner som inte hör till det nationella programmet planeras av skolhälsovårdaren och utförs som ovan.

Läs mer om vaccinationsprogrammet för barn här.

Här finns info om influensavaccinationer. Information om säsongsinfluensavaccinationer finns publicerad endast då den är aktuell.


Senast ändrad: 16.10.2017