Säsonginfluensavaccination

Vaccinationerna ges vid Ingå hälsocentral utan tidsbokning.

onsdag 9.11.2016 kl. 13.00-16.00

onsdag 7.12.2016 kl. 13.00-16.00

Övriga tider genom tidsbeställning må-fr tel 09 2951 5500, kl 08.00-15.00

Barn och gravida vaccineras i samband med rådgivningsbesök eller genom tidsbeställning till hälsovårdaren.

Skolhälsovårdaren vaccinerar skolbarn som hör till riskgruppen.

Målgrupp är gravida, barn (6-35mån.), personer som är över 65 år och de som hör till en riskgrupp.

Riskgrupper:

  • Kronisk hjärtsjukdom som kräver regelbunden medicinering
  • kronisk lungsjukdom som kräver återkommande eller regelbunden medicinering
  • kronisk ämnesomsättningssjukdom som kräver tablett- eller insulinbehandling
  • kronisk leversjukdom eller njursvikt
  • sjukdom eller medicinering som försämrar motståndskraften.

Rätt till vaccinering har även närstående som är i kontakt med personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa.

Värnpliktiga som träder i tjänst i januari 2017 samt social- och hälsovårdspersonal som utför patient- och vårdarbete har rätt till vaccin.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats hittar du mer information om influensa och influensavaccin. Läs mer här.


Senast ändrad: 13.10.2016