Säsonginfluensavaccination

Vaccinationerna ges vid Ingå hälsocentral utan tidsbokning.

Barn och gravida får vaccinationen via rådgivningen.

Den vanliga säsonginfluensavaccineringen börjar

Vaccinet ger även skydd för H1N1 (s.k. svininfluensa). Målgruppen är gravida, barn (6-35mån.), personer som är över 65 år och de som hör till en riskgrupp.

Riskgrupper:

  • Kronisk hjärtsjukdom som kräver regelbunden medicinering
  • kronisk lungsjukdom som kräver återkommande eller regelbunden medicinering
  • kronisk ämnesomsättningssjukdom som kräver tablett- eller insulinbehandling
  • kronisk leversjukdom eller njursvikt
  • sjukdom eller medicinering som försämrar motståndskraften.
Rätt till vaccinering har även personer som är i kontakt med nämnda riskgrupper eller gravida, värnpliktiga som träder i tjänst i januari 2015 samt social- och hälsovårdspersonal som utför patient- och vårdarbete

Senast ändrad: 13.10.2016