Vårdgaranti

I lagen om vårdgaranti föreskrivs inom vilken tid en kommuninvånare senast ska få icke-brådskande vård som konstaterats vara medicinskt nödvändig. Vårdbehovet bedöms av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården inom 3 dagar.

  • Patienter som behöver brådskande vård vårdas omedelbart.
  • Icke-brådskande vård ges inom 3 månader.
  • Tider för akut tandvård erbjuds varje vardag.
  • Icke-akut tandvård ges inom 6 månader.

Statistik för Ingå


  vecka 21, 2017

 vecka 25, 2017

Väntetid för icke-brådskande vård till hälsocentralsläkare (T3, den tredje lediga tiden), dygn

13

 8

01.05.-31.05.2017


Förverkligade kontakter och vårdbedömningar   

  antal kontakter 

 vårdbedömningar  

 väntat över 3 d  

antal

   

   

  Läkar- och sjukskötarmottagning

547

 548

   1

   

   

 

   Förverkligad vård

  Antal vårdtillfällen 

 Väntat

< en månad  

 Väntat

1-2 mån  

  Väntat

2-3 mån 

Väntat 

> 3 mån

Genomsnittlig väntetid i dagar

   Läkarmottagning

   461

 461

   0

  0

0

2,8

   Sjukskötarmottagning

   89

  87

   2

   0

0

5,9


Telefontillgänglighet till läkarmottagningen för tiden 01.05.-31.05.2017 är 98 %.

Senast ändrad: 21.06.2017