Intressebevakning

Intressebevakaren

  • fungerar som klientens stödperson
  • sköter en hjälpbehövande persons ekonomi tillsammans med klienten, eller för klientens del då personen inte själv klarar av att bevaka sina intressen eller sin förmögenhet.
  • ser till att klienten får lämplig vård, omvårdnad och rehabilitering.
  • samarbetar vid behov med kommunens social- och hälsovårdsmyndigheter.

En privatperson eller kommunens allmänna intressebevakare kan fungera som intressebevakare. Om någon behöver intressebevakning meddelas detta till magistraten. Tingsrätten utser en intressebevakare på magistratens ansökan. Magistraten övervakar intressebevakarens verksamhet.


Senast ändrad: 01.09.2015