Socialservice

Socialarbetarna stöder klienten och ger råd i olika sociala och ekonomiska problemsituationer. Hjälpbehövande ska få stöd och hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Socialarbetet använder både förebyggande och avhjälpande arbetsformer. 

Tjänsterna kan delas in i två huvudgrupper:

  •  socialservice för vuxna (t.ex. kompletterande och förebyggande utkomststöd) och
  •  service för barnfamiljer (t.ex. barnskydd).

Kontakt med socialvården för bedömning av barnets/familjens stödbehov (socialvårdslagen 35 §)


Vitsvanshjort

Senast ändrad: 28.03.2017