Socialservice

Från och med 1.1.2018 är Ingå kommuns socialservice vid socialbyrån underställd Sjundeå grundtrygghetsnämnd. Det här innebär att Sjundeå kommun ansvarar för socialservicen i både Sjundeå och i Ingå.

Socialservice kommer också i fortsättningen erbjudas på socialbyrån i Ingå kommungård, Strandvägen 2, och i socialbyrån i Sjundeå kommunhus, Parkstigen 1.

Mer information och kontaktuppgifter: sjundea.fi


Senast ändrad: 22.03.2018