Socialservice

Från och med 1.1.2018 är Ingå kommuns socialservice vid socialbyrån underställd Sjundeå grundtrygghetsnämnd. Det här innebär att Sjundeå kommun ansvarar för socialservicen i både Sjundeå och i Ingå.

Socialservice kommer också i fortsättningen erbjudas på socialbyrån i Ingå kommungård, Strandvägen 2, och i socialbyrån i Sjundeå kommunhus, Parkstigen 1.

Mer information och kontaktuppgifter: sjundea.fi

Vi beklagar eventuella olägenheter under överföringsfasen.


Senast ändrad: 04.01.2018