Barnatillsyningsmannen

Barnatillsyningsmannen sköter ärenden som gäller:

  •  faderskapsutredning för barn som fötts utanför äktenskapet.
  • uppgörande av avtal om barnets vårdnad och umgängesrätt samt underhållsavtal.

Folkpensionsanstalten (Fpa) behandlar frågor som gäller beviljande, utbetalning och indrivning av underhållsbidrag.


Senast ändrad: 14.06.2017