Barnskydd

Enligt lagen har alla barn rätt till en trygg uppväxt.

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling och särskilt skydd och särskild omsorg. Barnskyddet har till uppgift att trygga dessa rättigheter och stöda fostrarna i deras uppfostringsuppgift.

Barnskydd kan innebära att stöda, komplettera och i yttersta fall ersätta föräldraskapet. I första hand eftersträvas dock att barnet eller den unga kan växa upp och utvecklas i sitt eget hem.

För barnet och familjen ordnas olika stödformer inom öppet barnskydd.

Om situationen kräver kan barnskyddet ordna barnets skötsel och uppväxt utanför hemmet. Enligt lagen är det barnskyddets plikt att vid behov vidta åtgärder även om klienten inte önskar, men barnets bästa kräver ett ingripande.

Man kan bli klient i barnskyddet på begäran av barnet själv eller dess vårdnadshavare, eller via en barnskyddsanmälan. Anmälan kan också göras anonymt.

Barnskyddsarbetet är konfidentiellt och medarbetarna har tystnadsplikt.

Läs mer om barnskyddet på social- och hälsovårdsministeriets webbplats

Blankett för barnskyddsanmälan finns på Institutets för hälsa och välfärd webbplats.


Senast ändrad: 15.06.2017