Barnskyddsanmälan

Enligt barnskyddslagen kan barnet eller föräldrarna tillsammans med barnet begära att barnskyddsbehovet bedöms.

Myndigheter och annan yrkespersonal är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan om de misstänker att ett barn far illa.

Anmälan kan göras anonymt.

Blankett för barnskyddsanmälan


Senast ändrad: 14.06.2017