Handikappservice

Kommunen ska se till att tjänster och stöd för personer med funktionsnedsättning ordnas så att den handikappade har förutsättningar att klara sig på egen hand. Handikappservicen är avsedd för kommuninvånare som på grund av skada eller sjukdom under långa tider behöver särskilt stöd i de dagliga sysslorna.

Kommunens socialarbetare ger tilläggsinformation. Läs mer om handikapprådet här.


Klientavgifter

Fr.o.m. 1.3.2016:
Klientavgifter 2016.ny (pdf) (465 KB)

Senast ändrad: 15.06.2017