Handikappservicens rådgivning

Handikappservicens uppgift är att ordna service och stöd enligt handikappservicelagen. Syftet med lagen är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället.

För att utreda en handikappad persons behov av service och stöd görs en serviceplan upp. Serviceplanen görs av socialarbetare tillsammans med den handikappade personen och vid behov tillsammans med hans/hennes förmyndare eller närstående.

Serviceplanen omfattar personens livssituation samt de särskilda servicebehoven som har betydelse för servicens innehåll, förverkligande och omfattning. Serviceplanen ses över om den handikappades servicebehov eller omständigheter förändras samt även annars vid behov.

Gällande medicinsk rehabilitering görs en rehabiliteringsplan upp för den handikappade personen inom hälsovården.


Senast ändrad: 15.06.2017