Hjälpmedelstjänster

Hjälpmedel kan avhämtas på hälsovårdscentralen eller med läkarremiss från sjukvårdsdistriktets hjälpmedelsenhet. Hjälpmedelstjänsterna innefattar även träning i att använda dem samt utbyte och underhåll av hjälpmedlen.

Dessa hjälpmedelstjänster är avgiftsfria:

Anpassningsträning

Syftet med anpassningsträningen är att främja funktionsförmågan hos en person med funktionsnedsättning samt att stöda personen i fråga och dennes familj.

Kursverksamhet ordnas i samarbete med hälsovården, FPA och olika handikappföreningar.

Anpassningsträningen är prövningsbaserad enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Tolkningstjänster


Det är FPA som ansvarar för ordnande av tolkningstjänster för talhandikappade, hörselskadade och dövblinda enligt lagen om tolkningstjänst för handikappade personer. På FPA:s webbplats finns ytterligare information om tolkningstjänsterna.

Läs mer här: FPA: Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning

 


Senast ändrad: 15.06.2017