Missbrukarvård

Om du behöver stöd för att minska din konsumtion eller avsluta ditt missbruk, ta kontakt med kommunens socialarbetare eller hälsocentral. Ni kan tillsammans diskutera igenom lämpliga stödformer.

Ingå anlitar avvänjningstjänster och a-kliniktjänster i Raseborg. Ingåbor behöver en läkarremiss för att få avvänjningsvård. För psykosocial rehabilitering krävs en överenskommelse om betalningsförbindelse från klientens egen hemkommun. Vården är frivillig.

A-kliniken är en öppenvårdsenhet för missbrukare av rusmedel och deras anhöriga.

Det är frivilligt att vända sig till a-kliniken. Det centrala är att klienten själv måste vilja förändra sin livssituation.


Senast ändrad: 14.06.2017