Skyddshem

Skyddshemmen finns till för dem som är otrygga hemma, exempelvis på grund av familjevåld. Skyddshemmen ger stöd i att lösa krissituationer. Hänsyn tas till alla parter i en familjevåldssituation. Barnets bästa står alltid i centrum. Ingåborna kan vända sig till Folkhälsan i Mjölbolsta vid behov av skyddshem.

Senast ändrad: 14.06.2017