Socialjour

Socialjouren utanför tjänstetid står till tjänst vardagar kl. 15.00–08.00 samt på veckoslut och heldagar dygnet runt (24 h).

Kontakt med socialjouren fås via nödcentralen, tfn 112.

Utom tjänstetid arbetar socialjouren i akuta lägen med uppgifter inom socialvården som ansvarsområde. Kontakta socialjouren i situationer som kräver omedelbar intervention när det gäller barnskydd, familjevåld eller våld i en närrelation.

Socialjouren är regionalt organiserad mellan Ingå kommun, Hangö stad, grundtrygghetssamkommunen Karviainen, Lojo stad och Raseborgs stad samt Sjundeå kommun. För organiseringen och förvaltningen av socialjouren svarar samkommunen Karviainen.

Socialjouren ansvarar för organiseringen av brådskande socialjourstjänster, i första hand utom tjänstetid, för invånare i avtalskommunerna Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt för personer som vistas inom kommunernas område.

Socialjouren har tre ordinarie socialarbetare. Deras arbetsplatser är förlagda till områdets polisstationer (Lojo, Raseborg och Vichtis). Socialjouren genomförs både som aktivt arbete och som frivillig beredskap.


Senast ändrad: 15.06.2017