Socialservice för unga

Socialservice för unga riktar sig till 18-24-åringa klienter utan inkomster som erhåller utkomststöd.

Tillsammans med den unga kartlägger vi livssituation, behov av tjänster samt en för den unga lämplig väg mot studier, arbetsliv eller eventuella andra tjänster.

Ta kontakt med socialarbetarna eller socialhandledaren.


Senast ändrad: 19.10.2017