Utkomststöd

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården. Utkomststödet ska trygga en persons eller en familjs utkomst så att personen eller familjen kan klara sig på egen hand. Varje enskilt fall prövas individuellt.

Från 1.1.2017 sköter FPA det grundläggande utkomststödet.

Totu_Sodra_GorSaHar-page-001


Senast ändrad: 03.11.2016